Klachten


Een goede samenwerking tussen therapeut en client is van groot belang. Als deze samenwerking in jouw optiek niet goed verloopt, hoop ik dat je dit met mij bespreekt. Vaak is een gesprek helpend en voldoende om onvrede te verhelpen.
Mocht dit onverhoopt niet zo zijn, kun je je wenden tot de landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP), waar ik aangesloten ben bij de klachtenregeling. Meer info vind je hier.