Wat is psychotherapie?

Psychotherapie is een behandelvorm voor psychische klachten. Als je vastloopt in langer bestaande patronen, kan psychotherapie helpend zijn. Psychotherapie kan geïndiceerd zijn als de klachten hardnekkig en complex van aard zijn. Vaak heeft een kortdurende of klachtgerichte aanpak onvoldoende effect gehad.

In de behandeling staan klachten uiteraard centraal, maar altijd binnen een bredere context. Wie ben jij, hoe zijn je klachten en patronen ontstaan en wat maakt dat ze blijven bestaan? En hoe kan je je leven vormgeven in contact met jezelf en op een manier die bij jou past? Die ontdekkingstocht ga ik in een psychotherapeutische behandeling met je aan. Hierbij is een open, onderzoekende en niet oordelende houding van belang. Mijn visie op psychotherapie en behandeling licht ik verder toe onder het tabblad therapeut

Het resultaat van psychotherapie is vaak niet dat alle klachten "verdwenen" zijn of dat je nooit meer moeilijke gevoelens ervaart. Wel kan psychotherapie je veerkracht vergroten, zodat je je sterker voelt om uitdagingen op je pad aan te gaan en je je leven met meer authenticiteit en verbinding kan vormgeven. Dit zal ook van je vragen dat je je gedrag aanpast, hoe moeilijk of spannend dat soms ook kan zijn. 

Het proces van psychotherapie kan korter of langer durend zijn, afhankelijk van de klachten, hulpvraag en de aard van de problematiek. Ik hanteer hierbij het principe: zo kort als kan, zo lang als nodig is. We maken bij aanvang duidelijke afspraken over de duur van de behandeling, de gestelde doelen en zullen met regelmaat evalueren. Voor verdere toelichting over het proces verwijs ik naar het tabblad aanmelding en werkwijze

De Landelijke Vereniging voor Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) heeft een clientfolder beschikbaar gesteld, met allerlei informatie over in behandeling gaan bij een vrijgevestigde therapeut. Deze vind je hier