Aanmelding en werkwijze

Wachttijd

Op dit moment kan ik geen nieuwe aanmeldingen in behandeling nemen. Naar verwachting zal er in het najaar weer ruimte zijn voor intake, dit zal dan hier vermeld worden. 

Werkwijze

Voor behandeling kan starten, zijn er een aantal stappen te doorlopen. Hieronder zal ik het proces stap voor stap toelichten. 

Aanmelding
Je kunt je aanmelden via email of via het contactformulier. Let op, deel over de mail of het contactformulier geen privacygevoelige informatie over bijvoorbeeld je klachten of levensgeschiedenis, maar omschrijf je vraag aan mij kort en bondig.

Telefonisch screeningsgesprek
Als ik je aanmelding ontvangen heb, neem ik contact met je op voor een telefonisch screeningsgesprek van ongeveer 20 minuten. We bespreken dan kort de reden van je aanmelding en onderzoeken of een vervolg middels een meer uitgebreide intake passend is. 

Verwijsbrief
Om je aan te melden, heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig voor de specialistische GGZ (SGGZ). Deze kun je meenemen naar het eerste gesprek. Hierbij is het van belang dat de datum van verwijzing vóór het eerste intakegesprek ligt. Tevens moet de verwijsbrief de volgende gegevens bevatten:
- De naam, het adres en de AGB-code van de verwijzer/arts. 
- Je naam, adres en geboortedatum
- De verwijzer dient een "vermoeden van een DSM-V stoornis" te benoemen
- Er moet opstaan dat het een verwijzing is voor de Specialistische GGZ (SGGZ).

Intake
De intakefase bestaat uit één of meestal twee intakegesprekken, waarbij we samen je hulpvraag verhelderen en een hypothese maken over de oorzaak van de klachten en problematiek. Ook wordt er een diagnose gesteld. Vervolgens bespreek ik met je welke behandelmogelijkheden er zijn voor jouw klachten. Hierbij neem ik altijd de GGZ-richtlijnen mee. Het kan zijn dat na de intakefase blijkt dat psychotherapie binnen de vrijgevestigde SGGZ praktijk niet passend is, in dat geval verwijs ik je terug naar de huisarts met indien mogelijk een vervolgadvies. 

Behandelplan en behandeling
Na de intakefase wordt er een behandelovereenkomst opgesteld, met daarin diagnose (in termen van de DSM-V), doelen, werkwijze, duur en afspraken. We bespreken uitgebreid  jouw verwachtingen van de therapie, maar ook wat jij kan doen of laten om je behandeldoelen te bereiken. Vervolgens gaan we aan het werk. Doorgaans plannen we wekelijkse afspraken van 60 minuten. Afhankelijk van wat voor jouw behandeling het beste past, is een andere sessieduur bespreekbaar. Bij traumabehandeling middels EMDR of Imaginaire Exposure plan ik doorgaans sessies van 75 minuten. De behandeling wordt geregeld geëvalueerd, om samen te kijken of we nog op het goede spoor zitten. 


Routine Outcome Measurement (ROM)
Om de voortgang van je behandeling te monitoren, neem ik in ieder geval bij start en einde van de behandeling een klachtenlijst af. Vaak gebruiken we ook vragenlijsten bij evaluaties.

 

Voor meer informatie over wat je van een vrijgevestigde BIG-geregistreerde therapeut kan verwachten, kijk hier