Kosten en vergoedingen

Psychologische behandeling wordt (deels) vergoed vanuit de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is een verwijzing van de huisarts nodig. Ook dient er sprake te zijn van een diagnoseclassificatie volgens DSM-V, die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Tijdens de intake kijk ik of hier sprake van is. 

Gecontracteerde zorg

Als je verzekerd bent bij een verzekeraar waar ik een contract mee heb afgesloten, wordt de behandeling volledig vergoed (minus het eigen risico). Wel moet er aan de eerder genoemde voorwaarden voldaan worden. De afgenomen zorg wordt rechtstreeks bij de zorgverzekeraar gedeclareerd. 

Voor 2024 heeft de praktijk een contract afgesloten met:
- Menzis (inclusief Anderzorg). 
- Zilveren Kruis (inclusief Interpolis, FBTO, de Friesland)

Contractvrije zorg

Ook door verzekeraars waar geen contract mee afgesloten is wordt psychologische behandeling deels vergoed vanuit de zorgverzekering. Om in aanmerking te komen voor vergoeding is eveneens een verwijzing van de huisarts nodig. Ook dient er sprake te zijn van een diagnoseclassificatie volgens DSM-V, die door het Zorginstituut Nederland (ZIN) in het verzekerde pakket is opgenomen. Wat je per sessie precies vergoed krijgt, hangt af van het soort verzekeringspolis dat je hebt afgesloten (de zogenaamde restitutiepolis/naturapolis).

In mijn eigen praktijk werk ik deels contractvrij. Dit betekent dat de maandelijkse factuur voor de behandelsessies rechtstreeks naar jou als client gestuurd wordt. Jij betaalt de factuur zelf en declareert vervolgens bij je verzekeraar. Meer informatie over contractvrij werken vind je hier


Let op: het kan dus zijn dat je een deel van de behandeling zelf moet betalen. Ik adviseer je om bij de aanvang van de behandeling goed na te vragen bij je zorgverzekeraar welk percentage je precies vergoed krijgt als je in behandeling gaat bij een vrijgevestigde psychotherapeut. Vraag hiervan een schriftelijke bevestiging. Daarbij raad ik je ook dringend aan te vragen of er aanvullende eisen of voorwaarden zijn om voor (gedeeltelijke) vergoeding in aanmerking te komen. Bij een naturapolis krijg je doorgaans ongeveer 60-70% vergoed. (Let op! Het NZA-tarief kan afwijken van het door de verzekering vast gestelde gemiddelde tarief). Iedere behandeling zal aanspraak maken op het wettelijke eigen risico (minimaal 385 euro per jaar), mocht je dat nog niet aan andere zorg verbruikt hebben. Kijk hierbij goed naar welk eigen risico je met je zorgverzekeraar hebt afgesproken. 


De landelijke vereniging voor vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) heeft een clientfolder beschikbaar gesteld, met allerlei informatie over in behandeling gaan bij een vrijgevestigde therapeut. Deze vind je hier

Tarieven

Ik hanteer de tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA). Een intakegesprek van 60 minuten kost 211,06, een behandelgesprek van 45 minuten kost 156,72 en een behandelgesprek van 60 minuten kost 186,80. In deze tarieven zijn ook de administratiekosten meegenomen, zoals het rapporteren van het gesprek of het maken van een intakeverslag of behandelplan. Inhoudelijke contacten via mail, telefoon of de E-healthmodule, dus gesprekken die gaan over je klachten en hulpvraag, worden ook gedeclareerd als een (korter) contact. Alle NZA-tarieven voor 2024 vind je hier

Afzeggen en "no show"

Mocht je een keer ziek zijn of onverhoopt verhinderd, vraag ik van je dat je minimaal 24 uur van te voren afzegt. Mocht je korter van tevoren afzeggen of niet verschijnen op een gemaakte afspraak, hanteer ik een zogenaamd No-Showtarief van 50 euro. Dit bedrag wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar en zul je zelf moeten betalen. 

Betalingsvoorwaarden

Algemene voorwaarden van Lieke Looijmans Psychotherapie. 
Betalingsvoorwaarden van Lieke Looijmans Psychotherapie.