Wet- en regelgeving

Een Psychotherapeut is gehouden aan wet-en regelgeving. De belangrijkste zal ik hieronder toelichten. 


Wet BIG
Ik ben BiG-geregistreerd als psychotherapeut en GZ-psycholoog. Dit betekent dat ik bevoegd en bekwaam ben om behandelingen te geven in de specialistische GGZ. Ook betekent het dat ik gehouden ben aan de regelgeving van de Wet BIG. Meer informatie hierover vind je hier

 

Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO)
In deze wet zijn de rechten en plichten van zowel hulpverleners en cliënten vastgelegd. In de wet staan onder meer bepalingen over de behandelrelatie en de geheimhouding van gegevens. Daarnaast staat in de WGBO wat je recht is op informatie uit of inzage in het dossier en het recht om een klacht in te dienen. Meer informatie over de WGBO vind je hier

Geheimhoudingsplicht
Een psychotherapeut heeft een beroepsgeheim. Dit betekent dat hetgeen je in de behandelkamer bespreekt, ook daar blijft. In deze factsheet kan je meer lezen over het beroepsgeheim. 

Dossiervoering, inzagerechten, bewaartermijn en informatie-uitwisseling met derden
In dit document kun je alles lezen over hoe dit geregeld is.